https://youtube.com/shorts/FMoR0BMXxsE

سپاه در راستای فشار حداکثری به سوخت بران بلوچ، شیلنگ های سوخت آنها را در مرز کله گان به آتش کشیده است.

به گزارش رصد بلوچستان، سپاه پاسداران به بهانه «طرح رزاق» شیلنگ های سوخت سوخت بران در نقطه صفر مرزی #کله_گان #سراوان را به آتش کشیده است.

این شیلنگ ها در نقطه صفر مرزی کله گان توسط سوخت بران به کار گرفته شده تا آنها با عدم خروج از مرزهای بلوچستان غربی سوخت را منتقل کنند.

سپاه پاسداران که «طرح رزاق» در راستای ساماندهی سوخت بری در بلوچستان را به اجرا درآورده است، به سوخت بران اجازه تردد نمی دهد و آنها را تحت فشار قرار داده است.

همچنین سپاه پاسداران در نظر دارد که با ایجاد اختلاف بین مردم سراوان و مردم دیگر مناطق که به سراوان برای سوخت بری آمده اند اقدام به ایجاد درگیری کند.

گزارش ها حاکی است که این اختلاف و تفرقه پراکنی سپاه باعث شده شهروندان از یکدیگر به شدت ناراضی باشند.

فعالین مدنی بلوچ از عموم سوخت بران خواسته اند تا خود را در تله سپاه پاسداران که در حال ایجاد تفرقه و اختلاف است نیندازند و نسبت به آن محتاط باشند.

سپاه از راه های مختلف درصدد است تا با ایجاد اختلاف ودرگیری های خونین سوخت بران و مردم را مقصر اصلی در نبود امنیت در بلوچستان و تبرئه خود در کشتار سوخت بران نشان دهد.