به دلیل ناکارآمدی جمهوری اسلامی آتش سوزی در موزه فرهنگی دفاع مقدس دزاپ رخ داد.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، ناکارآمدی جمهوری اسلامی باعث آتش سوزی در فضای سبز موزه فرهنگی دفاع مقدس دزاپ شد.

آتش سوزی در فضای سبز محوطه این موزه در کمترین زمان ممکن گسترش پیدا کرده و در حال سرایت به ساختمان بوده است که توسط آتش نشانان خاموش شده است.

گفته می شود این آتش سوزی به دلیل زباله های دپو شده در محوطه موزه گسترش پیدا کرده است.

جمهوری اسلامی پیشتر نیز با عدم توجه به جمع آوری زباله ها و عدم نظارت بر دستگاه های اجرایی خسارت های سنگینی را به شهروندان وارد کرده است.