یکی از شناورهای آموزشی نیروی دریایی بندر بنگلان مملکت بلوچستان آتش گرفت.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰، یکی از شناورهای پشتیبانی آموزشی نیروی دریایی در آب های شهرستان #بنگلان مملکت بلوچستان دچار حریق شد.

روابط عمومی منطقه دوم دریایی #بنگلان گفته که شناور پشتیبانی آموزشی نیروهای دریایی چند روز قبل عازم ماموریت دریانوردی آموزشی در آب های آزاد شده که یکی از سامانه های دچار نقص فنی شده و آتش گرفته است.

در این گزارش آمده که با حضور تیم کنترل صدمات ناو، تمامی کارکنان تحت آموزش به سلامت از ناو پیاده و به ساحل منتقل شده اند.

مقامات نیروی دریایی خبردادند که این سانحه تلفات جانی نداشته است و مبارزه با حریق همچنان ادامه دارد.