منزل کپری یک بانوی سالخورده بلوچ در شهرستان گنداوک دچار حریق شد.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، منزل کپری یک بانوی سالخورده بلوچ در روستای #درواسک منطقه #کاجو شهرستان #گنداوک در آتش سوخت.

از علت این آتش سوزی اطلاعی در دسترس نیست.

گفته می شود در این آتش سوزی تمام اسباب و اثاثیه این منزل کپری به همراه مقداری پول نقد در آتش سوخته و از بین رفته است.

فقر تحمیلی، تبعیض گسترده و نبود حداقل امکانات در بسیاری از مناطق بلوچستان موجب خسارت های جبران ناپذیری برای شهروندان بلوچ شده است.