۵۰ راس گوسفند در شهرستان ریگان مملکت بلوچستان طعمه حریق شدند.

به گزارش رصد بلوچستان، امرور یک شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، ۵۰ راس گوسفند در روستای #جزان شهرستان #ریگان مملکت بلوچستان در آتش سوختند.

از علت این آتش سوزی اطلاعی در دسترس نیست.

گفته می شود محل نگهداری گوسفندان از شاخ و برگ درختان بوده که همین موضوع بر شدت و گسترش آتش سوزی افزوده است.

امین باقری فرماندار #ریگان مملکت بلوچستان گفته که برای مهار آتش سوزی دو دستگاه ماشین آتش نشانی به روستای #جزان_خواص اعزام شدند اما به دلیل شدت آتش، مهار آن به سختی و پس از تلف شدن گوسفندان انجام شده است.

فرماندار #ریگان میزان خسارت وارده به این دامدار ریگانی را بیش از ۱۰۰ میلیون تومان برآورد کرده است.