با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری تحریم انتخابات بیش از پیش خودش را در بلوچستان نشان میدهد.

مردم بلوچ که در یک سال و‌نیم اخیر اعتراضات گسترده ای علیه جمهوری اسلامی داشتند اقدام به تحریم انتخابات کردند.

در همین زمینه و پس از پایان نماز جمعه زاهدان گروهی از معترضان با برافراشتن بنر «فریاد بلوچستان؛ کسی که رای میدهد یا خائن است یا جاهل» با هر نوع مشارکت در انتخابات واکنش نشان دادند.