یک روحانی بلوچ اهل سنت که بیش از هفت سال در زندان مرکزی دزاپ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت بود، آزاد شد.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، مولوی “نورالدین کاشانی” فرزند خداداد اهل #دزاپ و مدرس قرآن روستای #شندک از توابع شهرستان #نصرآباد که از سال ۹۲ در زندان دزاپ بازداشت بود، امروز ۱۴ آبان ماه ۹۹ آزاد شد.

این درحالیست که چندین بار حکم اعدام و زندان او صادر و نقض شده بود.

مولوی کاشانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و حمله به ماموران امنیتی بازداشت شده بود که وی این اتهامات را رد کرده بود.

مولوی کاشانی در زمان بازداشت خود اظهار داشته بود که برای اخذ اعترافات اجباری او را تحت شکنجه های شدید قرار دادند.

همچنین در تاریخ ۲۵ اسفند سال ۹۶ دادگاه انقلاب #دزاپ با ریاست قاضی خسروی و مستشاری محمد مرزیه دادستان پیشین دزاپ برای آزادی مولوی کاشانی وثیقه ۵ میلیارد برای اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و ۵۰ میلیون تومان دیگر به اتهام «قتل» صادر کرده بودند.

لازم به ذکر است، مولوی نورالدین کاشانی در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۹۲ پس از ادای نماز صبح و در مسیر بازگشت به منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.