یکی از شهروندان که اقدام به تیراندازی در خیابان های پهره می کرد، پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی آزاد شد.

به گزارش رصد بلوچستان، شب گذشته ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، یک شهروند که در خیابان های #پهره تیراندازی کرده بود، پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی آزاد شده است.

گفته می شود، دو شهروند در یک مغازه سوپرمارکت در #پهره دچار اختلاف و درگیری لفظی می شوند که یکی از آنها با درآوردن اسلحه اقدام به تیراندازی کرده است.

یک منبع مطلع به گزارشگر رصد گفت: «این فرد با آوردن اسلحه از داخل ماشین در آن طرف خیابان سنگر گرفته و اقدام به تیراندازی کرده است.»

این منبع در ادامه گفت: «پس از تیراندازی، ماموران امنیتی فرد خاطی را دستگیر کردند و با تنظیم صورت جلسه یکی از شهروندان از این فرد و تیراندازی او شاکی شده است.»

این منبع افزود: «خانواده فرد مهاجم به منزل شاکی پرونده برای گرفتن رضایت رفتند که او رضایت نداده است؛ اما در عین ناباوری فرد دستگیر شده بدون رضایت صبح روز بعد آزاد شده و با حاضر شدن در مقابل درب منزل شاکی او را تهدید کرده است.»

شهروندان بلوچ معتقدند، در حکومت جمهوری اسلامی حمایت قانون از افراد هنجارشکن در بلوچستان موجب افزایش قتل ها به صورت سازماندهی و درگیری های سیستماتیک شده است.