https://youtube.com/shorts/BS95Q308O7c

ارتش پاکستان جهت آزار و اذیت سوخت بران، آنها را وادار به دادن شعار و دست گرفتن پرچم این کشور می کند.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۳ فروردین ماه ۹۹، ارتش پاکستان در راستای آزار و اذیت سوخت بران بلوچ، آنها را وادار به دادن شعار و نصب پرچم های این کشور به روی خودروها در مرز عبدوی کرده است.

ارتش پاکستان یکی از شرط های عبور و مرور و تردد خودروهای سوخت بران را سر دادن شعار «زنده باد پاکستان» کرده است.

این اقدام در حالی صورت گرفته که روزانه صدها خودروی سوخت بر از مرز عبدوی تردد می کنند و آنها را مجبور به ساعت ها توقف و شرکت در این تجمعات می کنند.

از این قبیل اقدامات توسط سپاه پاسداران نیز بارها صورت گرفته است.

در بهمن ماه سال ۹۹، سپاه پاسداران یکی از شرط های تحویل کارت های مرزنشینی به سوخت بران را حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در شهر مرزی #پیشین شهرستان #راسک اعلام کرده بود.

سوخت بران بلوچ به دلیل وضعیت بد معیشتی و عدم اشتغال مناسب، مجبور به حضور در برنامه های سپاه پاسداران و ارتش پاکستان هستند.