ماموران مرصاد در سراوان با بستن راه ها اقدام به آزار و اذیت شهروندان بلوچ کرده اند.

به گزارش رصد بلوچستان، شماری از شهروندان بلوچ به دلیل بستن جاده ورودی به سراوان توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در حال عبور از راه فرعی بوده اند که ماموران مرصاد به سمت آنها تیراندازی و سنگ پراکنی کرده اند.

گفته می شود دستکم پنج خودروی شخصی شهروندان بلوچ در حال عبور از راه فرعی بوده اند که سرنشینان آنها مورد آزار و اذیت ماموران مرصاد قرار گرفته اند.

براساس این گزارش، پلیس راهنمایی و رانندگی جاده #سراوان به #سوران با بهانه های مختلف اقدام به جریمه های هنگفت خودروهای شهروندان بلوچ می کند.

شهروندان بلوچ به ناچار مجبورند با دور زدن پلیس راه از راه های فرعی بروند که نیروهای مرصاد به آنها اجازه نمی دهند.

اقدامات فراقانونی نیروهای نظامی در بلوچستان به یک معضل جدی برای شهروندان بلوچ تبدیل شده است.