برداشت دانه های روغنی کلزا از اراضی کشاورزی شهرستان پهره آغاز شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، مجید فیاضی مدیر جهاد کشاورزی #پهره خبر از آغاز برداشت دانه روغنی کلزا از سطح ۴۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان داد.

به گفته مجید فیاضی، در سال زراعی جاری کشاورزان کلزا کار #پهره در آبان ماه سال گذشته بصورت قراردادی و با مشارکت آستان قدس رضوی ۴٠٠ هکتار از اراضی خود را به کشت کلزا اختصاص دادند.

وی افزوده، از مجموع سطح زیر کشت کلزا در #پهره، ٢۵۵ هکتار آن بصورت کشت قراردادی با آستان قدس رضوی به انجام رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی پهره پیش بینی کرد امسال ۶٠٠ تن دانه روغنی کلزا از مزارع کشاورزی شهرستان برداشت شود.

وی خاطر نشان کرده، براساس مصوبه شورای اقتصاد قیمت خرید هر کیلوگرم کلزا ١١ هزار تومان تعیین شده است.