معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مطالعات امکان‌سنجی شهر جدید مکران با ظرفیت ۲۰۰ هزار نفر جمعیت حدفاصل شهر جاسک و کوه مبارک در محدوده ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار انجام شده است.

جعفری افزود: منطقه هاب انرژی مکران و استقرار بندر اقیانوسی در این منطقه، برنامه استقرار فعالیت‌های پتروشیمی و صنعتی در کوه مبارک جزو برنامه های کلان دولت ابراهیم رئیسی برای استقرار در این منطقه است.

وی همچنین گفت: «طرح توسعه مکران از گوادر در مرز ایران و پاکستان تا میناب برنامه‌ریزی شده است»

گفتنی است دو سال قبل ۷۰۰ کیلومتر از اراضی بلوچها در‌سواحل بلوچستان «ملی سازی» شده و پس از آن از سوی تخریب خانه های بلوچها و روستائیان و از سوی دیگر ساخت و ساز شهرها و پروژه های حکومتی آغاز شد.

صاحبنظران معتقداند به دلیل کنار گذاشته شدن بلوچها از این طرحها ، برنامه توسعه فوق الذکر مرتبط به مردم منطقه نیست بلکه برای جمعیتی است که قرار است با دادن مشوقها به منطقه اعزام شود.