معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی بلوچستان و سیستان: «بلوچستان و سیستان از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید خرما در بین استان‌های کشور رتبه دوم را داراست.»

به گزارش رصد بلوچستان، مقامات جمهوری اسلامی در حالی بلوچستان و سیستان را به عنوان دومین استان برتر جغرافیای ایران در سطح کشت و تولید خرما بیان می کنند که سود و درآمد حاصل از خرما توسط جمهوری اسلامی برای غیربومیان است.

جمهوری اسلامی با عدم توجه به زحمات کشاورزان بلوچ، با استفاده از دلالان خود، محصول خرمای کشادرزان را با زیرقیمت از نخیلات خریداری می کند و با چندین برابر قیمت در بازار به فروش می رساند.

بلوچستان دارای ۵۹ هزار و ۵۲ هکتار نخلستان است که ۴۶ هزار و ۸۷۰ هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی بلوچستان و سیستان گفت: “از بیش از ۵٩ هزار هکتار سطح زیر کشت خرما بلوچستان و سیستان ٢۵ هزار هکتار آن به رقم مضافتی و ۲۲ هزار هکتار به رقم ربی اختصاص دارد.”

طوقی ادامه داد: “بلوچستان و سیستان از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید در بین استان‌های کشور رتبه دوم را داراست.”

او افزود: “۵۶ هزار اصله نهال یارانه‌ای خرمای پیارم برای راه اندازی ۳۵۵ هکتار نخلستان در سه سال اخیر بین کشاورزان استان توزیع شده است.”

امان‌الله طوقی اظهار داشت: “عمده سیاست این سازمان توسعه باغات خرما از ارقام خشک و نیمه خشک تجاری و بازار پسند است.”

او افزود: “به منظور تامین خرمای تجاری برای اولین بار در کشور تفاهم‌نامه انتقال دانش فنی تولید نهال خرمای مجول به روش کشت بافت بین پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان امضا شد تا نسبت به تولید نهال خرمای رقم مجول به روش کشت بافت در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی #پهره اقدام شود.”

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی بلوچستان و سیستان تاکید کرد: “در بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی بلوچستان و سیستان محصولات زراعی و در ۸۰ هزار هکتار از باغ‌های استان انواع میوه‌های گرمسیری، نیمه گرمسیری و سردسیری تولید می‌شود.”