آمریکا و اروپا در ازای توقف موقت برخی تحریم‌های برجامی خواستار تخریب سانتریفیوژهای نسل های جدید جمهوری اسلامی شده اند.

به گزارش رصد بلوچستان، پرس تی وی، تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، از درخواست آمریکا و اروپا برای تخریب سانتریفیوژهای نسل جدید IR-9 , IR-6 و IR-4 و … جمهوری اسلامی خبر داد.

طرف آمریکایی و اروپایی در مذاکرات وین در پی ایجاد تعهدات جدید هسته‌ای برای جمهوری اسلامی هستند.

این تعهدات جدید در ازای توقف موقت برخی تحریم‌ها و نه لغو کامل آنها صورت می گیرد.

تخریب سانتریفیوژهای نسل جدید جمهوری اسلامی از جمله درخواست های طرف آمریکایی و اروپایی در مذاکرات وین است.

بر اساس گزارش های رسیده، کشورهای اروپایی و آمریکا از جمهوری اسلامی خواستەاند که در زمینه حذف سانتریفیوژها و کاهش مقادیر اورانیوم غنی‌شده اقدامات لازم را انجام دهند.

درخواست تخریب سانتریفیوژها و کاهش مقادیر اورانیوم غنی‌شده از این جهت ارائه شده تا هدف فاصله یک ساله تا ساخت بمب که در برجام مورد اشاره قرار گرفته در نظر گرفته شود.