یک فعالیت فراگیر تحت نام «شورای همکاری بلوچستان» رسما اعلام موجودیت کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، روز گذشته پنج شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۰، مجموعه ای تحت نام «شورای همکاری بلوچستان» اعلام موجودیت کرد. این شورا متشکل از فعالان سیاسی بلوچستانی از طیف ها و گروه های مختلف است.

در بیانیه اعلام موجودیت این شورا تاکید شده که «شورای همکاری بلوچستان» متعلق به هیچ حزب و یا جریان سیاسی نیست بلکه از فعالان بلوچستانی بدون در نظر گرفتن به اعتقادات سیاسی، مذهبی، گروهی و ایدئولوژیکی با هدف فعالیت هماهنگ تشکیل شده است.

فعالان بلوچستانی هدف از تشکیل «شورای همکاری بلوچستان» را مقابله با طرح های استعماری و استثماری جمهوری اسلامی که اهداف استراتژیک آن هویت زدایی و نابودی ملت بلوچ است، اعلام کرده اند.

همچنین نهاد «شورای مرکزی بلوچستان» نحوه مقابله با طرح های جمهوری اسلامی علیه بلوچستان و ملت بلوچ را از طریق اطلاع رسانی درست به ملت بلوچ، ارائه راهکارها برای مقابله با طرح های جمهوری اسلامی و همچنین نیات استعماری مجریان این طرح ها به جامعه بلوچستان، منطقه و جهان اعلام کرده است.

این نهاد از کلیه ملت بلوچ و دوستداران سرزمین بلوچستان خواسته است، جهت مقابله هماهنگ، یکپارچه و موثر با طرح های استعماری و استثماری حکومت جمهوری اسلامی جغرافیای ایران به «شورای همکاری بلوچستان» که یک حرکت فراگیر است، بپیوندند.

در شرایطی که جمهوری اسلامی با طرح های خطرناکی چون پاکسازی قومی از طریق اسکان ۵ میلیون غیر بومی ، تقسیم بلوچستان، سپردن بنادر به خارجی ها بدون در نظر گرفتن خواست ملت بلوچ ، طرح انتقال آب به شهرستانها در نبود آب برای خود مردم بلوچ، سد سازی هدفمند و نابودی کشاورزی و ..و طرح های امنیتی سپاه، اقدام کرده ، تشکیل چنین شورایی متشکل از فعالان و احزاب سیاسی میتواند برای مقابله با طرح های جمهوری اسلامی بسیار مهم باشد.