جمهوری اسلامی پرسنل و خدمه بیمارستان امام علی چابهار را به شدت تحت فشار قرار داده است.

به گزارش رصد بلوچستان، با وجود ابتلای پرسنل بیمارستان امام علی چابهار به کرونا، مسئولین دانشگاه علوم پزشکی نسبت به سلامتی آنها ارزشی قائل نبوده و تاکنون حقوق مزایای معوقه آنها را نیز پرداخت نکردند.

با توجه به ابتلای پرسنل بیمارستان امام علی چابهار به کرونا، به آنها نیز مرخصی داده نشده است.

یک منبع مطلع در این مورد گفت: ”تعدادی از پرسنل بیمارستان امام علی چابهار به ویروس کرونا مبتلا شدند که تنها ۱۰ روز مرخصی استعلاجی به آنها داده شده است.“

این منبع در ادامه گفت: ”با ۱۰ روز مرخصی و حاضر شدن یکی از پرسنل به محل کار، وضعیت جسمانی او بار دیگر تحلیل رفته و حالش بدتر شده است.“

این منبع افزود: ”حقوق ۶ ماهه پرسنل بیمارستان امام علی چابهار نیز تاکنون پرداخت نشده و در شرایط کرونایی هیچگونه مزایایی شامل آنها نشده است.“

این در حالیست که روز جاری ۹ دی ماه، تعدادی از مسئولین نظارت و بازرسی جهت بازدید به بیمارستان امام علی چابهار آمده که رئیس بیمارستان و رئیس خدمات مانع پیگیری پرسنل از مطالبات و معوقات مزدی شدند و به آنها با عدم شکایت، قول هایی مبنی بر پرداخت مطالبات داده اند.