در پی شناسایی ۱۰ مورد مثبت مبتلا به کرونا در روستای گوسال، این روستا قرنطینه شده و کمبود پزشک در این بخش به نگرانی شهروندان افزوده است.

به گزارش رصد بلوچستان، در سایه اهمال کاری جمهوری اسلامی و عدم توجه به جان و سلامت شهروندان، ۱۰ نفر از اهالی روستای #گوسال به کووید-۱۹ مبتلا شده و نبود پزشک باعث نگرانی شهروندان شده است.

مردم بخش #بمپشت با جمعیتی بالغ بر ۲۸ هزار نفر با کمبود پزشک مواجه هستند و شیوع مجدد کرونا و ابتلای ۱۰ نفر از اهالی روستای #گوسال شهروندان را در شرایط وخیمی قرار داده است.

در مرکز خدمات جامع سلامت #سیرکان حداقل سه پزشک به صورت شبانه روزی باید فعالیت داشته باشد که فقط یک پزشک در حال خدمت رسانی به مردم است.

درحال حاضر یک پزشک در #سیرکان و یک پزشک در #کشتکان در حال ارایه خدمات به مردم منطقه هستند.

جمهوری اسلامی با عدم برنامه مناسب و ضعف در مدیریت باعث شده بار دیگر بیماری کووید-۱۹ در بلوچستان شیوع پیدا کند.