ایوب کرد تمینی: «بیش از ۷۰ درصد فوتی ها در شهرستان سوران سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه بوده اند.»

به گزارش رصد بلوچستان، ایوب کرد تمینی رییس مرکز بهداشت شهرستان #سیبوسوران از ابتلای ۳۶۰ نفر از شهروندان به کووید۱۹ و جان باختن ۲۱ از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون خبر داده است.

ایوب کرد تمینی گفته است: “بیش از ۷۰ درصد فوتی ها در شهرستان #سوران سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه بوده اند و ۶۰ درصد از افراد مبتلا به ویروس کرونا را آقایان و ۴۰ درصد را بانوان تشکیل داده اند.”

کرد تمینی در ادامه گفته است: “تاکنون ۲۱ درصد از پرسنل مرکز بهداشت شهرستان سیب و سوران به ویروس کرونا مبتلا شده اند.”

وی با اشاره به غیرفعال کردن صنوف در برخی از ساعات روز، افزوده است: “تاکنون همکاری شهروندان سیب و سورانی مطلوب بوده و رعایت دستورالعمل های بهداشتی و استفاده از ماسک در سطح شهر مساعد اما در روستاها رعایت بهداشت کمتر است.”