مدیران شرکت عمران ساحل چابهار، کارگران بلوچ را مجبور به حضور در جلسات آخوندها می کنند.

به گزارش رصد بلوچستان، مدیران شرکت عمران ساحل در #چابهار، کارگران بلوچ را مجبور به حضور در جلسات آخوندها برای القای تفکرات خود می کنند.

همچنین کارگرانی که از حضور در این جلسات خودداری می کنند با جریمه روبرو می شوند.

یک منبع مطلع به گزارشگر رصد گفت: “در شرکت عمران ساحل #چابهار یک آخوند که مسئولیت تبلیغات و نشر افکار آخوندها را بر عهده دارد، کارگران بلوچ را به شدت تحت فشار قرار داده است.”

این منبع در ادامه گفت: “این آخوند با مشورت مدیران شرکت، کارگران را مجبور به حضور در مسجد کرده و اقدام به سخنرانی و نشر افکار پوپولیستی از خمینی و خامنه ای می کند.”

این منبع افزود: “برخی از کارگران بلوچ که از حضور در جلسات این آخوند امتناع کرده با جریمه های سنگین روبرو شدند که ماهانه از حساب آنها کسر می شود.”

این جلسات هر ماه و طی چهار الی پنج جلسه صورت می گیرد که جریمه هر جلسه ۵۰ هزار تومان است.

جمهوری اسلامی برای نشر افکار و شست و شوی مغزی شهروندان از روش های گوناگون استفاده می کند که گلایه و انتقاد شدید شهروندان را به همراه داشته است.