دو زندانی دیگر در ۱ بهمن ۹۹ در زندان مرکزی دزاپ به همراه عبدالرئوف کبدانی اعدام شدند.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز چهارشنبه ۱ بهمن ماه ۹۹، حکم اعدام دو شهروند بلوچ دیگر به نام های “یونس جمشیدزهی” فرزند ملک محمد اهل شهر خاش و “شمس الدین باجی زهی” فرزند ابراهیم از بلوچ های افغانستان و ساکن در روستای روتک از توابع شهرستان خاش، به همراه “عبدالرئوف کبدانی” در زندان مرکزی دزاپ اجرا شده است.

این دو شهروند در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲ به اتهام قتل دستگیر و مدت هفت سال در زندان مرکزی دزاپ محبوس بودند.

یک منبع مطلع در این مورد به رسانک گفت: “شمس الدین باجی زهی در مهر ماه سال ۹۶ پس از آنکه بدلیل فقر مالی نتوانسته بود مبلغ هشتاد هزار تومان بابت هزینه درمان چشم تامین کند به دستور مسئولین زندان راهدان با انتقال به بند قرنطینه این زندان مورد آزار و اذيت قرار گرفته بود.”

در ظرف ۳۴ روز اخیر دستکم پانزده شهروند بلوچ در زندان مرکزی دزاپ اعدام شدند که فعالین مدنی و سیاسی بلوچ از این بابت ابراز نگرانی کرده و آن را بی سابقه خواندند.

لازم به ذکر است بهنام و شعیب ریگی در تاریخ ۲۹ آذر ماه، عبدالباسط خشت در ۳۰ آذر ماه، حمید میربلوچ زهی و مهربان براهویی ۶ دی ماه، الیاس قلندرزهی، حسن دهواری و امید محمودزهی در ۱۴ دی ماه، مجید ریگی ۲۰ دی ماه، جُما زاروزهی در ۲۴ دی ماه، محمدانور عالیزهی ۳۰ دی ماه، یونس خانشینی به همراه عبدالرئوف کبدانی، یونس جمشیدزهی و شمس الدین باجی زهی ۱ بهمن ماه ۹۹ در زندان مرکزی دزاپ اعدام شدند.