روز شنبه ۲۰ شهریور ماه – یک زندانی بلوچ که پیشتر بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، حکم وی در زندان بیرجند به اجرا درآمد.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ٢٠ شهریور ماه ١۴٠١، یک زندانی بلوچ در زندان بیرجند اتدام شد.

هویت این زندانی “منصور براهویی” فرزند خدارحم ٢۶ ساله و اهل #دزاپ عنوان شده است.

گفته می شود آقای براهویی تحت جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شده است.

براساس گزارش سالانه ۲۰۲۱ کمپین فعالین بلوچ، مجموعا ۵۰ گزارش اعدام به دست کمپین رسیده است که منجر به اعدام دستکم ۷۹ بلوچ در زندان های جمهوری اسلامی شده است. ۳۴ مورد مربوط به جرائم مواد مخدر، ۷ مورد مربوط به قتل، ۴ مورد بی اطلاعی از اتهام وارده، ۳ مورد همکاری با گروهای مخالف و اقدامات مسلحانه و دو مورد دیگر مربوط به عضویت بستگان آنها در گروه‌های مخالف بوده است.