یک شهروند بلوچ در زندان مرکزی دزاپ اعدام شد.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۹۹، یک شهروند بلوچ به نام “عبدالرئوف کبدانی” فرزند یوسف اهل #نصرآباد در زندان مرکزی #دزاپ اعدام شد.

عبدالرئوف به اتهام حمل مواد مخدر در مرز #میلک به همراه سه فرزند خردسالش در آبان ماه سال ۹۴ بازداشت شده بود.

پس از بازداشت عبدالرئوف، فرزندان خردسال او را به خانواده تحویل دادند.

یک منبع مطلع به گزارشگر کمپین گفت: ”عبدالرئوف قبل از این سابقه کیفری نداشته و با توجه به قانون سلب اعدام حمل مواد مخدر از نوع «تریاک» بدون اسلحه تا چند صد کیلو تنها حکم زندان دارد.“

طبق ماده ۴ قانون مجازات حمل مواد مخدر از نوع تریاک، هر کس بیش از پنج کیلوگرم اقدام به حمل و نگهداری تریاک کند جریمه نقدی آن ۳ تا ۵ میلیون تومان و ده تا بیست و پنج سال زندان و در صورت تکرار، اعدام و مصادره اموال به‌ استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم اعلام شده است.

لازم به ذکر است، طی ۳۵ روز اخیر دستکم ۱۴ شهروند بلوچ در زندان مرکزی #دزاپ اعدام شدند.