جمهوری اسلامی با طرح مقابله با سوخت بران در حال جمع آوری منڈی های سوخت در جنوب بلوچستان است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی برای فشار حداکثری به سوخت بران بلوچ و رکود در کسب و کار آنها در حال اجرای طرح مقابله با سوخت بری به شکل وسیع و گسترده در جنوب بلوچستان است.

منابع خبری رصد بلوچستان در شهرستان #پهره و #سرباز از یورش ماموران امنیتی به مراکز توزیع سوخت (منڈی) خبر دادند.

ماموران امنیتی در منطقه #کلاهدوز #پهره و روستای #هدار #سرباز به منڈی های سوخت یورش بردند.

ماموران امنیتی با یورش به روستاها و مناطق پهره و سرباز، به سمت شهروندان و سوخت بران بلوچ نیز تیراندازی کردند.

خبرها حاکی است ماموران امنیتی با صدها خودروی نظامی به محل سوخت گیری و کسب و کار سوخت بران یورش بردند.

این اقدام در حالی صورت گرفته که بسیاری از کارت های سوخت کامیون داران بلوچ توسط جمهوری اسلامی کدینگ و باطل شده است.

همچنین پیشتر سپاه پاسداران با همکاری ارتش پاکستان جهت تحت فشار قرار دادن مردم بلوچ، با فنس کشی مرز بلوچستان را به طور کامل پلمب و بسته است.

این اقدامات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران می تواند باعث ایجاد چالش های زیادی برای سوخت بران و رقم خوردن وضعیت بد معیشتی برای شهروندان بلوچ شود.