سپاه پاسداران عامل اصلی کمبود و افزایش قیمت اقلام غذایی با انتقال آنها به خارج از مرزهای بلوچستان است.

به گزارش رصد بلوچستان، سپاه پاسداران پس از به انحصار در آوردن کار سوخت بری در مرزهای بلوچستان، هم اکنون در حال این کار جهت انتقال اقلام غذایی چون روغن خوراکی به خارج از مرزهای بلوچستان است که باعث کمبود آن در شهرهای مختلف شده است.

در شهرهای بلوچستان اقلامی چون روغن خوراکی، سیلندر گاز و … با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به شدت کمیاب و با افزایش قیمت مواجه شده است.

همچنین عوامل وابسته به سپاه در شهرهای بلوچستان اقدام به احتکار مواد غذایی کرده که باعث افزایش قیمت سرسام آور آنها شده و اقشار مختلف جامعه را با چالش های متعددی گرفتار کرده اند.

گفتنی است، سپاه پاسداران در ماه های اخیر با احتکار اقلام دیگر چون مصالح ساختمانی بویژه سیمان در شهرهای بلوچستان و انتقال آن به کشور افغانستان باعث کمبود و افزایش قیمت آن شده بود.