با احراز هویت یک بازداشتی دیگر از جوانان سیریک توسط اطلاعات سپاه، شمار بازداشتی ها به پنج نفر افزایش پیدا کرد. یکی از بازداشتی ها با هویت مولوی “موسی رحیمی” در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در بندرعباس به طرز مشکوکی جان باخت.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، هویت یکی دیگر از جوانان بازداشت شده توسط اطلاعات سپاه در #سیریک مملکت بلوچستان محرز شده است.

هویت این جوان بلوچ “احمد کرمدادی” فرزند دوست محمد اهل روستای #پغو از توابع شهرستان #سیریک برای کمپین احراز شده است.

گفته میشود احمد یک روز بعد از عمر توسط اطلاعات سپاه در سیریک بازداشت شده است.

“عدنان قتالی”، “سید جواد قتالی” و “عمر علیزاده” پیش از مولوی “موسی رحیمی” توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های اطلاعات سپاه در بندرعباس منتقل شده بودند.

عدنان، جواد، عمر و احمد نیز همچنان در بازداشت و بیخبری بسر میبرند و از علت بازداشت و اتهامات انتسابی علیه این چهار شهروند تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست.

مولوی رحیمی در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۱، در یکی از بازداشتگاه های اطلاعات سپاه در بندرعباس به طرز مشکوکی جان باخت.

وی اواخر اردیبهشت ماه و پس از انتقاداتش نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی ایران در رابطه با “سیاسی کردن روز اعلام عید” توسط نیروهای اطلاعات سپاه #میناب مملکت بلوچستان بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های بندرعباس منتقل شده بود.