دادستان نظامی بلوچستان جهت آرام کردن شهروندان بلوچ از احضار و بازداشت صوری قاتلان کودک بلوچ خبر داد.

به گزارش رصد بلوچستان، علیرضا موسایی دادستان نظامی جمهوری اسلامی برای آرام کردن جو ملتهب بلوچستان و سرگرم کردن شهروندان بلوچ خبر از تشکیل پرونده صوری برای قاتلان نظامی کودک بلوچ به نام “صدرا (میثم) نارویی” داده است.

موسایی گفته که ماموران نظامی که به سمت این کودک و پدر و مادرش تیراندازی کردند و در این ماجرا حضور داشتند، بازداشت شده اند.

این درحالیست که موسایی از جزییات بیشتر اطلاعی نداده و از تعداد این نیروهای بازداشت شده و اسامی آنها نیز چیزی نگفته است که شهروندان را بیشتر به صوری بودن بازداشت و پیگیری ها جهت آرام ساختن جو ملتهب بلوچستان مطمئن کرده است.

شهروندان معتقدند، مقامات نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در بلوچستان در حال خریدن زمان برای فراموشی این موضوع و کمرنگ جلوه دادن آن پس از گذشت چندین روز هستند چنانچه در کشتارهای گذشته مردم بلوچ توسط آنها به اثبات رسیده است.

حسن کیخا فرمانده انتظامی پهره در روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، این کودک و پدر و مادرش را مسلح و تروریست خوانده بود.

لازم به ذکر است، دستکم هشت کودک بلوچ در شهرهای #دزاپ، #پهره، #چابهار و … توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته شده اند اما هیچگاه قاتلان آنها محاکمه نشدند.