سیگنال های تلفن همراه در روستای کشتگان سراوان بار دیگر دچار قطعی و اختلال شد.

به گزارش رصد بلوچستان، سوء مدیریت و بی تفاوتی مسئولین نسبت به خدمت رسانی مطلوب به شهروندان، آنها را در وضعیت نابسامانی قرار داده است.

با توجه به قطعی و اختلال چندین روزه در سیگنال های تلفن همراه روستای #کشتگان از توابع بخش مرکزی #سراوان، این مشکل پس از رفع آن بار دیگر گریبان مردم این روستا را گرفت.

از آنجایی که چندین روز از قطعی سیگنال های تلفن همراه در روستای #کشتگان می گذشت، پس از راه اندازی آن در روز گذشته، بار دیگر سیگنال ها قطع شده و آه شهروندان را درآورد.

یکی از شهروندان کشتگان در این مورد گفت: “مسئولین مربوطه اقدامی اساسی برای رفع این معضل در دستور کار ندارند به همین علت است که سیگنال های تلفن همراه مکرر قطع و دچار اختلال می شوند.”

گفتنی است، نبود زیرساخت های مناسب و عدم توجه جمهوری اسلامی، وضعیت را برای مردم بحرانی و نگران کننده کرده است.