عوامل جمهوری اسلامی در شهرستان سیب و سوران، ۱۸ نفر درخت نخل خرما را از بین بردند.

به گزارش رصد بلوچستان، عوامل جمهوری اسلامی در روستای #چاه_حسین سد دوربن شهرستان #سوران، دستکم ۱۸ نفر درخت نخل خرمای تازه کاشته شده را از بین بردند.

گفته می شود عاملان جمهوری اسلامی با ریختن نفت و گازوئیل بر روی این درختان باعث از بین رفتن آنها شده اند.

یک منبع مطلع به گزارشگر رصد بلوچستان گفت: “از بین بردن این درختان همزمان با افتتاح یک پایگاه سپاه در این روستا رخ داده است.”

این منبع افزود: “اهالی این روستا بر این باورند که از بین بردن ۱۸ نفر نخل خرمای تازه کشت شده توسط عوامل وابسته به سپاه رخ داده است.”

گفتنی است، جمهوری اسلامی با از بین بردن تک درخت نخل خرما در ساحل زیبای درک، قطع درختان کهن سال منطقه گوهرکوه شهرستان خاش، در حال از بین بردن درختان و پوشش گیاهی مناطق دیگر بلوچستان نیز است.