جمهوری اسلامی جهت پایان دادن به اعتراضات در رمشک مملکت بلوچستان، برای بیش از ۵۰ شهروند بلوچ احضاریه صادر کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، با ادامه اعتراضات در منطقه #رمشک شهرستان #کلاگنج مملکت بلوچستان، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران جهت پایان دادن به اعتراضات برای بیش از ۵۰ شهروند بلوچ در این منطقه احضاریه صادر کرده است.

گفته می شود این احضاریه ها برای بیش از ۵۰ شهروند بلوچ اهل #رمشک صادر شده و از آنها خواسته شده تا روز سه شنبه ۲۰ مهرماه خود را معرفی کنند.

این در حالیست که اعتراضات شهروندان بلوچ در منطقه رمشک پس از آن گسترش پیدا کرده که زنان بلوچ به همراه پتو و بالشت در مقابل معدن مس حضور پیدا کرده و به اعتراضات پیوسته اند.

براساس این گزارش، با ادامه اعتراضات در رمشک، اینترنت در این منطقه همچنان دچار اختلال و قطعی شده است و ارتباط به سختی صورت می گیرد.

شهروندان منطقه رمشک می گویند که سپاه پاسداران به بهانه پرداخت سهم از درآمد حاصل از معدن به آنها زمین ها را مصادره کرده اند و پس از پنج سال استخراج از معدن سهمی به آنها پرداخت نشده است.