اهالی شهرهای کهنوج، منوجان، نودژ و رودان مملکت بلوچستان برای معترضان و اعتصاب کنندگان خوراکی می فرستند.

به گزارش رصد بلوچستان، سومین روز از اعتصاب کارگران معدن #آسمینون #منوجان مملکت بلوچستان میگذرد و جمهوری اسلامی با بی تفاوتی نسبت به خواسته های آنها موجب ادامه اعتصابات شده است.

این کارگران در محور #کهنوج به #بندرعباس مسیر مواصلاتی را مسدود کردند و در یکی از تونل های این جاده اعتصاب کرده اند.

گفته می شود اهالی شهرهای #کهنوج، #منوجان، #نودژ و #رودان مملکت بلوچستان برای کارگران در حال اعتصاب، آب، غذا و خوراکی میفرستند.

کارگران معدن آسمینون #منوجان مملکت بلوچستان با ادامه اعتصاب در یکی از تونل های محور کهنوج به بندرعباس گفتند: «تا زمانی که جمهوری اسلامی مطالبات به حق ما را پاسخ ندهد و آنها را عملی نکند به اعتصابات ادامه خواهیم داد.»

این کارگران روز ۲۷ اردیبهشت ماه، ابتدا در محدوده کارگاهی معدن آسمینون دست به اعتراض زدند. به دنبال بی‌نتیجه بودن اعتراضات در محل معدن، کارگران با حضور در برابر فرمانداری منوجان، اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند.

صبح روز بعد ۲۸ اردیبهشت، کارگران معدن در محدوده تونل در محور کهنوج به بندرعباس تجمع کردند و این جاده را به طور کامل مسدود کردند.

به دنبال مسدود شدن جاده، شهروندان نیز در حمایت از کارگران، به جمع معترضان پیوستند.

گزارش شده است پس از مسدود شدن جاده توسط معترضان، نیروهای یگان ویژه و ضدشورش از استان کرمان به محل تجمع، جهت سرکوب و جلوگیری از گسترش اعتراضات اعزام شدند.

این کارگران همچنان اعتصاب خود را در تونل محور کهنوج به بندرعباس ادامه می دهند و اجازه بازگشایی جاده توسط نیروهای یگان ویژه را ندادند.