دستگاه های امنیتی پشت پرده به نام شهرداری و به بهانه حضور مردم در بستر رودخانه قصد دارند زمین های مردم بلوچ را مصادره کند و برای نیروهای امنیتی خانه های سازمانی احداث کند.

اختصاصی به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی و دستگاه های امنیتی آن در ادامه سیاست تغییر بافت جمعیت سواحل بلوچستان، در حال پاکسازی چابهار برای اسکان غیر بومیان هستند.

در همین زمینه نیروهای امنیتی به نام شهرداری برای اخراج ساکنان بلوچ بلوار قدس واقع در گلشهر اخطاریه داده و از مردم خواسته اند تا این منطقه را ترک کنند.

دستگاه های امنیتی مدعی شدند که منازل مسکونی مردم این منطقه در بستر رودخانه است، اما قصد دارند پس از اخراج بلوچها از این منطقه خانه های سازمانی برای ارگان های امنیتی ایجاد کنند.

یک منبع مطلع به گزارشگر رصد گفت: ”این منازل از سالها پیش موجودند و بسیاری از فرزندان مردم این منطقه اینجا به دنیا آمده و مدرسه می روند، اما اکنون دستگاه های امنیتی مدعی شدند که مربوط به بستر رودخانه است و باید خالی شود.“

این منبع افزود: ”حکومت برای تصرف همه زمین های گران بها در سواحل بلوچستان به نفع غیر بومی ها، یک بهانه ساخته و پس از اخراج، سیاست های خود را پیش برده است.“

در اقدامی مشابه خرداد ماه سال جاری ۱۳۹۹ زمین های قبرستان قدیم چابهار به بهانه توسعه و گسترش توسط شهرداری صاف و هموار شد، اما اکنون پس از چند ماه به مردم بلوچ اجازه دفن فوت شده ها را نمی دهند و برای دفن آنها از مردم مبالغ میلیونی تقاضا می شود.

صاحب نظران معتقد اند پس از آمدن طرح توسعه بلوچستان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای پیشبرد پاکسازی بلوچ ها از چابهار تمام تلاش خود را به کار گرفته تا هر چه سریع تر برنامه های جمعیت افزایی را عملی کنند.

فعالان بلوچ در خصوص تداوم این اقدامات هشدار داده و‌ از مردم خواست اند مقاومت کرده و زمین های خود را تخلیه نکنند.