آذری جهرمی برای شوی تبلیغاتی در سفری دو روزه وارد بنگلان مملکت بلوچستان شد.

به گزارش رصد بلوچستان، آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با وجود سفرهای مداوم خود به مملکت بلوچستان تاکنون اقدامی در راستای ارتقای زیرساخت های مخابراتی انجام نداده است.

جهرمی در روز اول سفر خود برای بررسی پوشش آنتن دهی تلفن همراه روستاهای شهرستان #بشکرد مملکت بلوچستان عازم این شهرستان می‌شود.

با توجه به سفر ماه های قبل جهرمی به بلوچستان برای ارتقای زیرساخت ها و پوشش سیگنال های تلفن همراه، تاکنون هیچ تغییر نتیجه بخشی انجام نشده، بلکه بالعکس پوشش سیگنال ها و اینترنت ضعیف تر شده است.

گزارش های روزانه از مناطق مختلف بلوچستان حاکی است که سیگنال و اینترنت همراه و ثابت به شدت دچار اختلال و قطعی شده و شهروندان با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.

فعالین مدنی بلوچ بر این باورند که سفرهای مقامات جمهوری اسلامی تنها برای تبلیغات است و هیچ نتیجه ای برای مردم دربر نخواهد داشت چنانچه در سفر ماه های گذشته مقامات به بلوچستان این به اثبات رسیده است.