اهالی شهر راسک و جکیگور برای خرید مرغ دولتی در صف های کرونایی حضور داشتند.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۰، اهالی شهر #راسک در ماه مبارک رمضان و در شرایط حاد کرونایی در صف هایی حضور داشتند که می تواند جان و سلامت آنها را با خطر جدی روبرو کند.

این مرغ ها که گفته می شود با نرخ دولتی بوده، هر کیلو ۲۶ هزار تومان در مقابل فرمانداری #راسک توزیع شده است.

این در حالیست که فرماندار #راسک و دیگر مسئولین با مشاهده صف های کرونایی چشم ها را بسته و با بی تفاوتی اقدامی انجام نداده اند.

همچنین روز گذشته ۲۵ فروردین ماه، صف کرونایی توزیع مرغ در #جکیگور نیز با ازدحام و شلوغی جمعیت تشکیل شده است.

با توجه به ایجاد عامدانه صف های شلوغ در شرایط حاد کرونایی توسط جمهوری اسلامی، باز هم مسئولین با ناکارآمدی و وقاحت تمام شهروندان را عامل شیوع کرونا قلمداد می کنند.