جمهوری اسلامی به بهانه اراضی ملی همچنان در حال مصادره زمین های مردم بلوچ است.

به گزارش رصد بلوچستان، مدیر کل راه و شهرسازی بلوچستان و سیستان خبر از مصادره زمین های مردم بلوچ به بهانه اراضی ملی داده است.

عطاءاله اکبری، مدیرکل راه و شهرسازی بلوچستان و سیستان گفته است: «از ابتدای امسال بیش از ۷۰ هکتار از اراضی ملی در استان به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان از دست سودجویان اقتصادی رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شد.»

این در حالیست که این زمین ها متعلق به مردم بلوچ است که جمهوری اسلامی در حال مصادره آنها به بهانه های مختلف است.

کنشگران بلوچ می گویند: «زمین های بلوچستان متعلق به ملت بلوچ است؛ چرا که از هزاران سال پیش آنها در این سرزمین ساکن بوده اند.»

همچنین مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت #دزاپ گفته بود که هیچ کس و ارگانی حق ندارد که زمین های مردم بلوچ را مصادره کند.

لازم به ذکر است جمهوری اسلامی پس از مصادره زمین های مردم بلوچ آنها را به غیربومیان واگذار کرده است.