جمهوری اسلامی در حالی خبر از رفع مشکلات مخابراتی در شهرستان بنگلان داده که وعده های پیشین محقق نشده است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی جهت تبلیغات برای مشارکت شهروندان در انتخابات در حال دادن وعده های مختلف از جمله رفع مشکلات مخابراتی در روستاهای شهرستان #بنگلان است.

سال هاست اهالی روستاهای دهستان #پیوشک و #سوروک از توابع بخش #لیردف با مشکلات مخابراتی دست و پنجه نرم می کنند اما اقدامی صورت نگرفته است.

همچنین اهالی دو منطقه #نوگین و #گیشدان به دلیل نبود دکل مخابراتی و عدم دسترسی به سیگنال ها و اینترنت همراه در مضیقه قرار دارند.

جمهوری اسلامی دوباره جهت کشاندن شهروندان به پای صندوق های رای در حال دادن وعده ها است.

این در حالیست که وعده های سال های گذشته همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده و اقدامی صورت نگرفته است.