علی ربیعی: «دولت روحانی در توسعه زیرساخت های روستایی موفق عمل کرده است.»

به گزارش رصد بلوچستان، علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی که به بلوچستان و سیستان سفر کرده در ادعایی کذب از موفقیت دولت در گسترش زیرساخت های روستایی در این استان خبر داد.

این ادعای ربیعی واکنش تند فعالان مدنی، سیاسی، اجتماعی و رسانه ای بلوچ را به همراه داشته است.

در حالی ربیعی از موفقیت های دولت روحانی در گسترش زیرساخت های روستایی خبر داده که روستاهای بلوچستان و مردم بلوچ همچنان از حداقل نیازهای ابتدایی خود محروم هستند.

علی ربیعی سخنگوی دولت در سفر به بلوچستان و سیستان گفته است: “دولت یازدهم و دوازدهم در گسترش زیرساخت های جاده ای و ریلی، آب، برق و گاز در روستاهای کشور و در یک کلام توسعه روستایی از موفق ترین دولت ها بوده است.”

ربیعی افزوده است: “اتصال زیرساخت ها به سبب نقش مهم در معیشت و زندگی مردم یکی از لوازم توسعه پایدار در کشور است؛ برای توسعه به معنای اعم و توسعه روستایی به طور اخص نیازمند زیرساخت کافی، نظام تأمین مالی مناسب، نظام رفاهی مناسب و سیاست‌های معطوف به تولید اقتصادی متناسب با شرایط محلی هستیم.”

برخی از فعالین مدنی و رسانه ای بلوچ در این مورد گفتند: “موفقیت دولت روحانی در کجاست؟ مردم بلوچ همچنان از نبود برق، دسترسی به راه ارتباطی مناسب و استاندارد، خطوط مخابراتی و آب آشامیدنی سالم و بهداشتی محروم هستند و آب شرب خود را از هوتگ ها که جانوران و احشام از آن می خورند تامین می کنند.”

این فعالین افزودند: “سرانه آموزشی در بلوچستان و سیستان یک متر و در برخی مناطق به یک متر هم نمی رسد که نسبت به استان های دیگر وضعیت بحرانی را دارا می باشد، پس موفقیت دولت روحانی کجاست؟”