به دنبال ارتقاء بخش زرآباد به شهرستان بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های مناسب، شهروندان از دسترسی به کپسول گاز مایع محروم هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، با وجود ارتقاء بخش زرآباد به شهرستان، اهالی این منطقه از دسترسی به امکانات حداقلی محروم هستند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، حدود ۱۰ روز در شهرستان #زرآباد گاز مایع وجود نداشته است.

طبق این گزارش، روز ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰، با آمدن یک تانکر گاز مایع شهروندان در صف‌های طولانی منتظر دریافت کپسول گاز هستند.

مسئولان جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم جهت تسریع در طرح تقسیم استان، اقدام به ارتقاء دهستان‌ها و بخش‌ها کرده‌اند.

لازم به ذکر است بخش زرآباد در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۰ از شهرستان #کنارک جدا شد و به شهرستان تبدیل شد.