جمهوری اسلامی بدون اقدامات لازم در شرایط حاد کرونایی اقدام به توزیع اقلام در شهرهای مختلف می کند.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۱۴ آبان ماه ۹۹، مسئولین جمهوری اسلامی در حالی اقدام به توزیع روغن خوراکی در سطح شهر #دزاپ کرده که در شرایط حاد کرونایی و بدون رعایت پروتکل های بهداشتی مردم در صف ها حضور داشتند.

با توجه به افزایش قیمت سرسام آور اقلام غذایی در شهرهای مختلف و عدم توان مردم به خرید، شهروندان مجبور به ایستادن در صف هایی هستند که می تواند جان و سلامت آنها را تهدید کند.

برخی از فعالین سیاسی و رسانه ای این اقدام جمهوری اسلامی برای ازدحام و شلوغی در صف های طولانی را شیوع عمدی کرونا ویروس توسط آن قلمداد می کنند.

این فعالان ضمن انتقاد از نحوه توزیع و شلوغی های خطرناک در شرایط کرونایی، جمهوری اسلامی را مسئول جان و سلامت شهروندان می دانند.

گفتنی است، جمهوری اسلامی درصدد است این صف ها توسط مردم به بهانه توزیع اقلام طرح تنظیم بازار را در شهرهای دیگر نیز اجرایی کند که می تواند فاجعه به بار آورد.