مدیرعامل شرکت گاز در حالی از گازرسانی به همه شهرهای جغرافیای ایران خبر می دهد که دزاپ کلانشهر بلوچستان هنوز گازرسانی نشده است.

به گزارش رصد بلوچستان، مجید چگنی مدیرعامل شرکت گاز با گفتار درمانی خبر از اتمام گازرسانی در تمام شهرهای جغرافیای ایران خبر داده است.

چگنی گفته است: «گازرسانی به همه شهرهای کشور انجام شده و تعداد اندکی روستا در استان‌ها باقی مانده است که آنها نیز در خط پایانی گازرسانی قرار دارند.»

مدیرعامل شرکت ملی گاز در ادامه گفته که ما بیش از ۴۱۷ هزار کیلومتر شبکه شهری و روستایی داریم که این آمار به نوبه خود بسیار عظیم است و در همین زمینه، در بخش مقاوم‌سازی شبکه‌ها نیز، کارهای بسیار مهمی انجام شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

این در حالیست که بسیاری از شهرهای بلوچستان از جمله دزاپ فاقد این نعمت بزرگ هستند و مردمان این دیار از نبود آن رنج میبرند!

همچنین پهره که اولین شهر بلوچستان برای گازرسانی بود تاکنون به طور کامل گازرسانی نشده و مردم بلوچ مجبورند همچنان در صف های طولانی خرید سیلندر گاز حضور داشته باشند.

فعالین بلوچ می گویند: «ادعای مدیرعامل شرکت گاز که خبر از اتمام گازرسانی در شهرهای جغرافیای ایران داده، بلوچستان را سرزمین و کشوری مستقل دانسته که پیش از رژیم پهلوی نیز اینگونه بوده و بلوچستان جدا بوده است.»