آذری جهرمی: «لیست کلیه روستاها به همراه زمانبندی اجرای برنامه ها به صورت آنلاین قرار خواهد گرفت و کلیه مردم می توانند روند پیشرفت کار را نظارت کنند.»

به گزارش رصد بلوچستان، آذری جهرمی وزیر ارتباطات از اجرای وعده های خود در بلوچستان و سیستان خبر داده و گفته است که روند پیشرفت کار را نیز به صورت آنلاین برای شهروندان تشریح خواهد کرد.

این در حالیست که چندین روز از سفر جهرمی در بلوچستان گذشته، او تاکنون از روند پیشرفت کار به مردم گزارش نداده است.

آذری جهرمی گفته است: “کلیه وعده هایی که در سفر به استان بلوچستان و سیستان داده ایم در پایان سفر که هفته بعد خواهد بود اجرایی می شود و به صورت آنلاین اقدامات خود را منتشر می کنیم.”

وی افزوده است: “لیست کلیه روستاها به همراه زمانبندی اجرای برنامه ها به صورت آنلاین قرار خواهد گرفت و کلیه مردم می توانند روند پیشرفت کار را نظارت کنند.”

آذری جهرمی در پاسخ به این سوال یکی از رسانه های جمهوری اسلامی که چرا تا کنون به استان بلوچستان و سیستان سفر نکرده گفته است: ما بیش از سه هزار و ۷۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار جمعیت داریم که بیش از دو هزار و ۵۰۰ روستا نیز هم اکنون به شبکه تلفن همراه متصل شده اند.”

وی با بیان اینکه همه این روستا ها در طول سه سال گذشته به شبکه تلفن همراه متصل شده اند گفته است: “تعداد هزار و ۲۰۰ روستا نیز به شبکه تلفن همراه و اینترنت دسترسی ندارند که ما می خواهیم در مدت باقی مانده این روستاها را نیز تحت پوشش قرار دهیم هر چند که کار نیز برای این تعداد روستا سخت خواهد بود.”

لازم به ذکر است، آذری جهرمی در سیل سال گذشته به جنوب بلوچستان و سیستان سفر تفریحی داشته بود و از سیلاب در شهرستان های #گنداوک و #دشتیاری و رنج مردم بلوچ دیدن کرده بود.