جمهوری اسلامی اقدام به جذب معلمان خرید خدمات غیربومی در بخش های کورین و نصرت آباد دزاپ کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی در حالی اقدام به جذب ۶۰ تن از معلمان خرید خدمات غیربومی در بخش های #کورین و #نصرت_آباد شهرستان #دزاپ کرده است که بسیاری از فارغ التحصیلان این مناطق بیکار هستند.

به گفته منابع مطلع، آموزش و پرورش #نصرت_آباد و #کورین، ۶۰ تن از معلمان خرید خدمات غیربومی را با سهمیه این مناطق در سکوت رسانه ای و خبری به استخدام خود درآورده است.

این در حالیست که بسیاری از فارغ التحصیلان و نخبگان بلوچ در این مناطق بیکار هستند و از استخدام و بکارگیری آنها ممانعت می شود.

با توجه به اینکه مسئولین جمهوری اسلامی وعده هایی مبنی بر اولویت در بومی گزینی داده بودند، اما در میدان عمل اقدامی صورت نگرفته و غیربومیان جذب و استخدام شده اند.

در ماه های گذشته مواردی دیگر از این قبیل در بلوچستان توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته بود و در شهرستان های #چابهار و #راسک با عدم در نظر گرفتن نیروهای متخصص و مجرب بلوچ، نیروهای غیربومی استخدام شده اند.