شماری از کشاورزان کهنوج و رودبارجنوب مملکت بلوچستان در مقابل فرمانداری شهرهای خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز شنبه ۴ اردبیهشت ماه ۱۴۰۰، شماری از کشاورزان گوجه‌کار شهرستان #کهنوج و #رودبار_جنوب مملکت بلوچستان، در اعتراض به پایین بودن قیمت محصولاتشان، در مقابل فرمانداری شهرهای خود، دست به تجمع اعتراضی زدند.

کشاورزان بلوچ به دلیل افت قیمت محصولات، بی توجهی جمهوری اسلامی و عدم خرید محصولاتشان مقابل فرمانداری تجمع کردند.

کشاورزان بلوچ مملکت بلوچستان با هزینه های هنگفت اقدام به کاشت، داشت و برداشت محصولات کرده اند اما جمهوری اسلامی با بی توجهی حاضر به خرید محصولات آنها با قبمت مناسب نیست.

این بی تفاوتی باعث شده بسیاری از کشاورزان ضررهای هنگفتی را متحمل شوند و تنها سرمایه خود را برای کشاورزی صرف کرده اند که هم اکنون در شرف از بین رفتن است.

لازم به ذکر است، در هفته اخیر در سایه بی توجهی جمهوری اسلامی، هزاران تن از پیازهای کشاورزان #هشتبندی #میناب مملکت بلوچستان در زیر آفتاب دپو شده بودند.