معاون بهداشت وزارت بهداشت: «مسئولیت عوارض و مرگ احتمالی تزریق واکسن کرونای روسی با خود افراد است.»

به گزارش رصد بلوچستان، روز جمعه ۱۷ بهمن، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به این سؤال که کسانی که واکسن کرونای روسی اسپوتنیک‌ وی را تزریق می‌کنند، رضایت‌نامه گرفته می‌شود یا خیر؟ گفت: «مسئولیت تزریق این واکسن با هر فردی است که آن‌را دریافت می‌کند.»

رئیسی در ادامه گفته است: “ممکن است این واکسن در برخی افراد عوارضی هم ایجاد کند اما تزریق این واکسن داوطلبانه است و سازمان غذا و دارو هم آن‌ را تأیید کرده است.”

وی افزوده است: “چون این واکسن فاز ۴ را نگذارنده، هیچ مسئولیتی از بابت عوارض و مرگ احتمالی متوجه شرکت سازنده نخواهد بود.”

رئیسی بیان کرده است: “این واکسن برای گروه‌های پرخطر رایگان خواهد بود. برنامه‌یی هم برای گرفتن رضایت‌نامه نداریم و هر کسی دوست دارد، می‌تواند این واکسن را بزند و اجباری نیست. بنابراین اگر کسی در اولویت تزریق واکسن باشد، می‌تواند بزند یا نزند.”

این در حالیست که در ھیچ یک از کشورھای جھان کە واکسن تایید شدە را در اختیار مردم قرار میدھند، برای نتایج واکسن تضمینی از آنھا نمیخواھد و دولت تمام عواقب تزریق واکسن را میپذیرد.