پروانه سلحشوری: «مردم بلوچستان آب ندارند، آنگاه دولت در لبنان خانه سازی می کند.»

به گزارش رصد بلوچستان، پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس، در کلاب‌هاوس گفت: «مردم در بلوچستان آب خوردن ندارند، اما دولت جمهوری اسلامی در لبنان خانه‌سازی می‌کند.»

این نماینده سابق مجلس افزود که در چهار سال نمایندگی‌اش نتوانسته کاری برای مردم بکند اما حسن روحانی و‌ امثالش «چهل سال است حکومت می‌کنند و هنوز هم می‌خواهند ادامه دهند.»

کنشگران بلوچ گفتند، این اعتراف پروانه سلحشوری در رابطه با بی تفاوتی جمهوری اسلامی در حق ملت بلوچ و دیگر ملت های جغرافیای ایران در حالی است که می دانند حکومت علی خامنه ای به روزهای پایانی خود رسیده است.

جمهوری اسلامی با استفاده از سرمایه ملت های جغرافیای ایران در حال ساخت و ساز و در اختیار قرار دادن امکانات مدرن به دیگر کشورهای وابسته به خود است.

این در حالیست که ملت بلوچ و دیگر ملت ها هر روز فقیر تر از گذشته می شوند و وضعیت معیشتی و اقتصادی بسیار بدی دارند.