جمهوری اسلامی از ترس گسترش اعتراضات کارگران معدن آسمینون در حال اعزام نیروهای ضد شورش به منوجان مملکت بلوچستان است.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گسترش اعتراضات کارگران معدن آسمینون #منوجان مملکت بلوچستان در حال اعزام نیروهای ضد شورش و یگان ویژه به این شهرستان است.

براساس این گزارش، روز گذشته ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، کارگران معدن آسمینون #منوجان مملکت بلوچستان به دلیل عدم پرداخت مطالبات مزدی توسط مدیران این شرکت در مقابل فرمانداری تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

در ماه های اخیر نیز کارگران معدن آسمینون اقدام به اعتصاب و اعتراض کرده بودند که فرماندار این شهرستان قول پیگیری و پرداخت مطالبات آنها را داده بود، اما پس از گذشت چندین ماه تاکنون اقدامی انجام نشده است.

همچنین شهروندان #منوجان نیز در حمایت از کارگران به تجمع آنها پیوسته و اعتراضات را به دیگر خیابان های شهر گسترش داده اند.

گفته می شود جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گسترش اعتراضات در حال اعزام نیروهای سرکوبگر از #کهنوج مملکت بلوچستان و شهرهای دیگر به #منوجان است.