جمهوری اسلامی و سپاه از ترس افزایش جمعیت مردم بلوچ، با اعزام تیم های پزشکی قصد دارد تا از طریق داروهای عقیم سازی اقدام به کاهش نسل کند.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی و سپاه با اعزام تیم های پزشکی و راه اندازی بیمارستان های صحرایی در مناطق مختلف بلوچستان در حال کاهش نسل در بین مردم بلوچ با تجویز داروهای عقیم کننده است.

این تیم های پزشکی به بهانه خدمت رسانی به مردم به بلوچستان اعزام می شوند و برنامه های سپاه را به اجرا در می آورند.

سپاه این بیمارستان صحرایی را از روز گذشته ۶ فروردین راه اندازی کرده و خبر از حضور آنها به مدت ۴ روز در بخش #کورین شهرستان #دزاپ داده است.

همچنین سپاه یک تیم پزشکی دیگر به شهرستان های چابهار و دشتیاری نیز مستقر کرده است.

بیش از همه متخصصان زنان و زایمان در این تیم مشهود است که بهورزهای بومی مملکت بلوچستان پیشتر نیز در رابطه با حضور آنها برای کاهش نسل در بلوچستان هشدار داده بودند.

یکی از کارکنان مرکز بهداشت شهرستان های جنوبی بلوچستان به نام «حمیرا» در این رابطه گفته بود که، «بسیاری از متخصصان زنان و زایمان غیربومی که در بلوچستان حضور دارند یا توسط سپاه یا عنوان تیم های پزشکی مستقر می شوند، با ایجاد ترس و وحشت بین مادران باردار آنها را تشویق به سقط جنین می کنند.»

«حمیرا» می گوید، «بعضا داروهایی برای مادران باردار بلوچ تجویز می شود که هیچ سنخیتی با نوع بیماری آنها ندارد و مصرف آنها می تواند باعث سقط جنین و آسیب به نوزاد شود.»

پزشکان بلوچ و کارمندان مرکز بهداشت که از این موضوع و برنامه سپاه مطلع هستند، از عموم مردم بلوچ خواستند تا به این مراکز درمانی مراجعه نکنند.