بیمرستان ایرانمهر سراوان با کمترین امکانات درمانی و پزشکی افتتاح شد.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۲۶ اسفند ماه ۹۹، بیمارستان ایرانمهر #سراوان با کمترین امکانات پزشکی و درمانی با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.

این بیمارستان که گفته می شود ۲۲۰ تختخوابی است با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، موهبتی استاندار غیربومی بلوچستان، کرمی فرمانده قرارگاه قدس سپاه که دستور شلیک به سمت سوخت بران را صادر کرده و ملک فاضلی نماینده حوزه انتخابیه سراوان به بهره برداری رسیده است.

این در حالیست که بیمارستان ایرانمهر فاقد امکانات مناسب پزشکی و درمانی است و بارها انتقاد شهروندان و روحانیون این شهرستان را به همراه داشته بود.

جمهوری اسلامی با عدم اتمام و تکمیل پروژه ها در حال بهره برداری از آنهاست که می تواند در آینده باعث بروز مشکلات فراوانی برای شهروندان این شهرستان شود.