مرز پیشین در شهرستان راسک، با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد؛ بنابر سابقه افتتاح گذرهای مرزی، بسیاری از مردم بلوچ مرزنشین بیکار خواهند شد.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، مرز پیشین در شهرستان راسک با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی و خانم زبیده جلال وزیر تولیدات دفاعی پاکستان، موهبتی فرماندار غیربومی بلوچستان و جمعی دیگر از مقامات دو کشور افتتاح شده است.

جمهوری اسلامی به بهانه افتتاح گذرهای مرزی به صورت رسمی بسیاری از شهروندان را بیکار کرده و هم اکنون نیز با افتتاح آن موجب بیکار شدن بسیاری از مرزنشینان تا چندین سال می شود.

در آذر ماه سال ۹۹، جمهوری اسلامی رسما مرز #ریمدان در شهرستان دشتیاری را افتتاح کرد؛ اما پس از ماه ها از افتتاح آن هیچ گونه فعالیتی صورت نگرفته و مردم مرزنشین با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند.

همچنین بسیاری از رانندگان بومی در بازارچه مرزی ریمدان بیکار شده و غیربومیان و افرادی از دیگر استان ها جای مردم بلوچ را گرفته اند.

یکی از اهالی شهر #پیشین در این مورد گفت: “قبل از اعلام افتتاح رسمی بازارچه مرزی، شهروندان پیشین و اطراف آن با کمال آرامش به کسب و کار و درآوردن نان حلال برای خانواده مشغول بودند؛ اما پس از این اعلام بسیاری از مردم بیکار شده اند.”

این شهروند افزود: “الان در بازارچه مرزی #پیشین، تردد و کسب و کار با پارتی شده و مقامات جمهوری اسلامی در این بازارچه اجازه تردد نمی دهند و آن را در انحصار افراد خاصی قرار داده اند.”

وضعیت مردم بلوچ مناطق مرزنشین با اقدامات فراقانونی و بدور از مدیریت مناسب جمهوری اسلامی شهروندان را با مشکلات عدیده ای گرفتار کرده است.