به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰، دستکم پنج زندانی بلوچ در زندان مرکزی #دزاپ اعدام شده اند.

هویت این زندانی ها “عبدالحمید اسماعیل زهی”، “خدانظر کاکر”، “مهرالله دهمرده” معروف به مهراب شاهوزهی، “عطاءالله براهویی” و “حسینعلی خمر” عنوان شده است.

همچنین سه زندانی دیگر با هویت “پرویز اکبری راد”، “محمدامین دهمرده” و “جمال الدین گرگیج” در زندان #نصرآباد اعدام شده اند.

براساس این گزارش، تاکنون هویت ۸ زندانی بلوچ که در زندان های نصرآباد و دزاپ اعدام شده اند برای کمپین فعالین بلوچ محرز شده است.

به گفته یک منبع مطلع، از روز گذشته تا امروز ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰، دستکم ۱۵ زندانی بلوچ در زندان های بلوچستان و سیستان اعدام شده اند.

این خبر روزآمد خواهد شد.