جابجایی کالا توسط مردم بلوچ قاچاق و پیگرد قانونی دارد.

به گزارش رصد بلوچستان، مسئولین جمهوری اسلامی در حالی از افزایش جابجایی کالا در بلوچستان و سیستان خبر میدهند که مسئولیت آن را غیربومیان برعهده دارند و جابجایی کالا توسط مردم بلوچ، قاچاق و پیگرد قانونی دارد.

تیمور باقری معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بلوچستان و سیستان گفته است: “۲ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۴۵۰ تن کالا با ۱۶۸ هزار و ۱۳۹ سفر باری در هفت ماهه سال جاری به وسیله ناوگان باری در حوزه زیرپوشش این اداره کل حمل شد.”

وی افزوده است: “در حال حاضر ۸ هزار و ۶۰۹ نفر راننده، ۶ هزار و ۴۳۳ دستگاه ناوگان باری با متوسط عمر افزون بر ۱۳ سال و ۳ پایانه بار، ۲ انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها و ۲ انجمن صنفی کارگری رانندگان باری در بخش حمل و نقل عمومی جاده ای داخلی کالای حوزه شمال بلوچستان و سیستان فعالیت می نمایند.”

این در حالیست که حدود ۹۰ درصد از رانندگان و ناوگان های حمل و نقل را غیربومیان تشکیل داده و سهم مردم بلوچ از اشتغال آن تنها ۱۰ درصد است.

عدم بکارگیری رانندگان بلوچ در حمل و نقل و جابجایی کالا باعث شده مردم بلوچ خود اقدام به این کار کنند که با ممانعت نیروهای امنیتی صورت میگیرد و بار آنها به بهانه قاچاق مصادره می شود.